woensdag 22 april 2015

Bezige HandenTante Tini is een geweldige vrouw. Ze is geen familie, niet volgens de bloedlijn. Maar ze is een geweldige vrouw die in je leven komt en die de eretitel tante krijgt.
Iedereen weet tenslotte dat tantes de geweldigste mensen op aarde zijn.

Tante Tini kan niet haar handen stilhouden. Zolang ik haar ken zijn haar handen bezig. Met mooie verjaardagskaarten sturen, borduren, breien. Ome Henk heeft een hobbykamer voor haar gemaakt waar menigeen jaloers op mag zijn.

Tante Tini is niet jong. En helaas zoals eigenlijk met heel veel mensen komt de ouderdom met gebreken. Ze heeft me wel een heel mooie les geleerd en die wil ik graag met jullie delen.

Hoe vaak komt de gedachte naar boven
"Ik zou dat wel willen, maar ik kan het niet"
"Ik wil wel graag afvallen, maar de sportschool is zo ver."
" Ik zou wel graag willen reizen, maar ik ben wagenziek"
Oftewel:
"ik wil wel +++++ iets positiefs, maar ik kan ------ iets negatiefs"
Het is vaak een wens die we hebben, maar achter die wens komen tal van beperkingen die we hebben waardoor we de wens niet kunnen volbrengen. Best deprimerend.

Een gelukkig ontvanger van een tante Tini trui

Tante Tini heeft, net als ieder mens, net als ik, ook beperkingen, slechte knieën bijvoorbeeld
Maar dit hoorde ik haar zeggen en zie ik haar ook uitstralen:
"Ik kan niet overal heen, want ik heb slechte knieën, maar daarom heb ik lekker tijd om truien te breien voor de kinderen in de kerk."
Oftewel:
"ik kan ----, maar daardoor kan ik wel ++++"

Het verhaal wordt nog bijzonderder.
Zelfs truien breien is heel bijzonder. Vooral een trui van tante Tini.
Elk kind in de kerk krijgt 3 truien,
 • eentje wanneer het geboren wordt
 • eentje wanneer het naar het jeugdwerk gaat
 • eentje wanneer het 18 wordt.
Kinderen komen met grote grijnzen op hun gezicht naar de kerk in hun trui.
Elk kind voelt zich speciaal, want het is zijn of haar trui in hun eigen lievelingskleur.
Het enige wat ze vraagt is een foto van de trui met kind.
Plakboeken vol heeft ze verzameld. Plakboeken vol met glunderende snoetjes in hun nieuwe trui.

Vlak voor mijn laatste bezoek aan haar was ik begonnen met breien. Want net als tante Tini kunnen beter mijn handen bezig zijn, anders stuiter ik de hele kamer door. Een trui voor een neefje, die was wel gelukt, een trui voor mijzelf, die was wat minder gelukt (tegen de avond hing de trui op mijn knieën ) en een deken, die wel gelukt was, maar dat duurde zo lang om te maken.
Truien breien voor de kinderen in het jeugdwerk in Nederland zou dus echt niets worden voor mij. In de trein had ik al eens iemand bedreigd met mijn breipennen (toegegeven hij viel mij eerst lastig en het was meer zelfverdediging), dus voor mij gemoedsrust zou dat hem niet worden.
Maar door mijn zussen was ik wel begonnen met haken, kleine beestjes, amigurumi heten ze. En dus begon ik met beestjes haken voor de kinderen. En ik doe het nog steeds.
Beestjes voor hele kleine mensjes, voor iets grotere mensjes, voor zieke mensjes, voor eigenlijk stiekem wel volwassen mensjes.

En het is geweldig om te zien hoe het konijn aan zijn oor wordt meegesleept, hoe je een ijsbeer nooit meer ziet omdat hij elke nacht op een kussen ligt. De glimlach die je losmaakt bij mensen  niet omdat je een knuffel, of een trui voor ze hebt gemaakt, maar je hebt hun jouw kostbare tijd gegeven.

Denk niet in de "maar ik kan niet" en probeer eens te denken in de "maar ik kan wel"
En misschien krijgen we ook ergens de eretitel tante,  of oom natuurlijk.

De kraanvogels zitten nu op 300. Het gaat nog best snel en het is echt heerlijk ontspannen. Maar helaas wordt mijn lijstje voor wie ik vouw langerBusy hands

My Tante Tini is a wonderful woman. She is not a relative, according to a family tree. But she is an amazing woman that enters your life and earns the honorary title  of "tante" or aunt.
Everybody knows that aunts are the greatest people in the world.

Tante Tini can't keep her hands still. As long as I know her, her hands are working. She is sending beautiful birthday cards, cross stitching, knitting. Ome (uncle) Henk made a craft room for her that will turn many of us green with envy. 

Tante Tini is not young, and as a lot of other people old age doesn't come easy. She has taught me a beautiful lesson and I would like to share it with you.

How many time does the thought rise:
"I would like to, but I can't"
"I would like to loose weight, but the gym is so far"
"I would like to travel, but I get car sick"

In short:
"I would like +++++ something positive, but I can ------ something negative"
Many times we have a wish, but right after that wish come tons of excuses why we can't fullfill that wish. Quite depressing.

Tante Tini has, like every other human being, just like me, limitations, bad knees for example.
But this is what I have heard her say, and I've seen her living it:
"I can't go everywhere, because my knees are bad, but that leaves me with a lot of time to knit sweaters for the kids in church."

In short:
"I can ----, but that enables me to +++++"
One radiant face above a tante Tini trui
But the story gets even more special
The sweaters are very special. Especially a sweater from tante Tini.
Every child in church gets three sweaters:
 • one when the child is born
 • one when the child goes to primary
 • one when the child turns 18.
Kids come to church with the most beautiful smiles on their faces dressed in their sweater.
Each kid feels special, because it is his or her sweater in his or her favorite color.
The only thing tante Tini asks in return is a picture of the kid with the sweater. Her scrapbooks are stuffed with pictures, scrapbooks filled with radiant faces above a new sweater.

Just before my last visit to her, I had started with knitting. Because just like tante Tini, it is better for my hands to be busy, otherwise I would be bouncing around in a room. I knitted a sweater for a nephew, which looked good, a sweater for myself, which didn't work out at all, and a blanket, which worked out fine, but took a lot of time.

Knitting sweaters for the kids in primary in the Netherlands would not work for me. I did manage to threaten somebody with my needles in the train (though I must admit he was harassing me first, so it was self defence), so it was safer for me and others if I did not try to knit so many sweaters.
But because of my sisters I had started crocheting, little stuffed animals. amigurumi they are called in Japan. So I started to crochet little stuffed animals and I still do it.
Animals for very tiny humans, for a bit larger humans, for sick humans, and secretely even for a bit grown up humans.


And it is great to see how a bunny is dragged over the floor by its ear, how you never see a polarbear again because it is laying on a pillow each night. The smile you get from people is precious. You didn't give them a stuffed animal, or a sweater, you gave them some of your precious time.

Stop to think in the "but I can't", and try to start to think "but I can"
And maybe somewhere among the line we will get that honorary title of tante (aunt), or oom (uncle) ofcourse.

The cranes are now at 300. It's going pretty fast and the proces is really relaxing. But unfortunately the wish is getting bigger and bigger.

4 opmerkingen:

 1. Dank je wel weer voor dit mooie en ware verhaal..
  Fijn om te lezen..

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Och en nu net je filmpje gezien wat ontzettend leuk....

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Mooi verhaal Linda en erg waar. Het filmpje is erg leuk om te bekijken !

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen